II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dzieje i perspektywy kultury

Lublin, 22 maja 2020 r.

do udziału zapraszamy:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– badaczy kultury, antropologów, socjologów, etnologów, folklorystów, literaturoznawców i innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych,
ciekawe wykłady zaproszonych Gości,
możliwość prezentacji własnych badań i rozważań poprzez wystąpienia ustne lub/i udział w dyskusji,
możliwość publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Badanie kultury wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, rzetelnej obserwacji oraz zainteresowania daną tematyką. Celem Wydarzenia jest promocja kultury, w szczególności kultury duchowej, materialnej, ludowej regionalnej i narodowej, wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja własnych wyników badań uzyskanych w ramach prac dyplomowych i doktorskich. Do udziału w Konferencji zapraszamy twórców, studentów, pracowników naukowych oraz instytucji kultury, którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej kultury.
Konferencja będzie okazją do refleksji nad przeszłością, stanem obecnym i perspektywami kultury, która w ostatnich latach ulega przemianom cywilizacyjnym. Będziemy debatować między innymi na temat antropologii sztuki, etniczności, słowa i literatury, religii, etnografii regionalnej, socjologii oraz psychologii kultury.

Zapraszamy do udziału w Konferencji.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL – Katedra Socjologii Kultury i Religii, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tytuł wystąpienia: O wzajemnym „przenikaniu” współczesnych wybranych dyskursów na temat religii.

prof. dr hab. Andrzej Szpociński – Instytut Studiów Politycznych PAN
Tytuł wystąpienia: Dzieje i perspektywy kultury historycznej.

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Dzieje i perspektywy kultury. Abstrakty

Redakcja:
Ewelina Chodźko
Aleksandra Surma
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
Fundacja na rzecz promocji nauki
i rozwoju TYGIEL
 
Facebook