• od 23 stycznia 2019 r.26 kwietnia 2019 r. 9 maja 2019 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 10 maja 2019 r. – nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
• 24 maja 2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Dzieje i perspektywy kultury
• do 3 czerwca 2019 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2019 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 3 czerwca 2019 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook