Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Katedra Socjologii Kultury i Religii, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Andrzej Szpociński
Instytut Studiów Politycznych PAN
dr Michał Bobrowski
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Głutkowska-Polniak
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Piotr Majewski
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Włodzimierz Pessel
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Zalewska
Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook