Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Barbara Fatyga
Katedra Metod Badania Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Kazimierz Jałowczyk
Akademia Pomorska w Słupsku
dr Piotr Majewski
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Głutkowska-Polniak
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook