Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Kokowski
Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum, Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. nadzw. UMCS
Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Katarzyna Smyk. prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marcin Brocki
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Urszula Kusio
Zakład Socjologii i Kultury Wychowania, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agata Kusto
Zakład Teorii Muzyki, Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Beata Lisowska
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr Mariola Tymochowicz
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook