Termin rejestracji*
Udział w konferencji
Publikacja rozdziału w monografii
18.10.2019 r. – 18.12.2019 r.
249 zł
159 zł**
19.12.2019 r. – 06.02.2020 r.
279 zł
07.02.2020 r. – 29.04.2020 r.
299 zł
Uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
Udział bierny
Udział czynny
Konieczność rejestracji udziału w Konferencji
TAK
TAK
Udział w obradach Konferencji
TAK
TAK
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
TAK
TAK
Prezentację zgłoszonego tematu
NIE
TAK
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
NIE
TAK
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
TAK
TAK
Startpack – gadżety konferencyjne
TAK
TAK
Całodzienna przerwa kawowa
TAK
TAK
Lunch
TAK
TAK

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa biernego/czynnego wraz z publikacją rozdziału w monografii:
KULTURA II uczestnik bierny/czynny, rozdział, IMIĘ i NAZWISKO autora korespondencyjnego,
– uczestnictwa biernego: KULTURA II uczestnik bierny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa czynnego: KULTURA II uczestnik czynny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@konferencja-kultura.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres kontakt@konferencja-kultura.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

Faktury są wystawienie wyłącznie na mailową prośbę uczestnika, tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania maila potwierdzającego rejestrację uczestnictwa w Konferencji. Brak wpłaty w podanym terminie, oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji. Kwotę opłaty wyznacza data wypełnienia i przesłania formularza rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
** opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 159 zł.

Facebook