• od 30 stycznia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję,
• do 13 maja 2022 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych,
• do 15 maja 2022 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
19 maja 2022 r. – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dzieje i perspektywy kultury”,
• do 30 maja 2022 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 30 maja 2022 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook