III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieje i perspektywy kultury” odbyła się online 28 maja 2021 roku. Łącznie w Wydarzeniu wzięło udział ponad 25 uczestników, reprezentujących zarówno instytucje naukowo-badawcze, jak i organizacje pozarządowe.

Konferencję otworzyły wystąpienia Gości Honorowych: prof. dr hab. Barbary Fatygi (Uniwersytet Warszawski) pt.: „Słodko-gorzka wiedza badaczy: badania instytucji kultury w Polsce” oraz dr hab. Kazimierza Jałowczyka (Akademia Pomorska w Słupsku) pt.: „Obraz w przestrzeni fabrycznej”. Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali wyniki aktualnych badań dotyczących szeroko pojmowanej kultury. Celem Wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczeń między prelegentami oraz promocja kultury.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Barbara Fatyga, Katedra Metod Badania Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Kazimierz Jałowczyk, Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Alicja Głutkowska-Polniak, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Piotr Majewski, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Patronat Medialny:

 • TV Student,
 • Polskie Radio Lublin,
 • „Pismo Folkowe”.
Facebook